Translations Proofreading Webdesign - English version
Firma Michaela Freeman
Překlady z a do angličtiny Korektury anglických textů rodilým mluvčím Tvorba textů v češtině a angličtině Webdesign - tvorba webstránek
  Překlady-korektury-webdesign.cz - domovská stránka Kontakt Ceník překladů, korektur a webdesignu Jim Freeman CV
Naše služby

Tvorba textů (copywriting)
pro web, marketing a reklamu

Psaní pro web, marketing a reklamu má svá pravidla a vyžaduje zkušenosti. Jsme připraveni dodat texty jak v češtině, tak angličtině.

Lidé nečtou, ale tzv. skenují text - sjedou očima dolů a vybírají si jen určité body, aby zjistili, jestli vůbec má cenu text číst. Při tvorbě textu pro webové nebo reklamní účely proto pracujeme s formátováním tak, aby text dokázal zaujmout k přečtení.

Texty pro reklamu, marketing a web musí být:

  • stručné - bez zbytečných bezobsažných slov
  • logické - strukturované od jednoduššího ke složitějšímu
  • čtivé - musí mít lehkost a pozitivní tón a to i když sdělují vážný obsah
  • vizuálně členěné - čtenář se dostane k informacím, které ho zajímají, aniž by musel číst celý text
  • přesvědčivé - pomocí fakt a stimulů podněcují čtenáře ke kýžené akci - nákupu, kontaktu, přečtení dalších informací atd.

Čím kratší, tím náročnější

U marketingových textů vycházíme z delšího základu plného informací a postupně text upravujeme a zhušťujeme na co nejkratší. Paradoxně tedy vzniká situace, že čím kratší a údernější text, tím je dražší, protože vyžaduje hodně práce. Velmi náročná jsou zejména reklamní motta nebo slogany, které musí jen v několika slovech nebo krátké větě předat celou myšlenku Vašeho projektu, prodat výrobek či službu.


Více o copy writingu

  • Zde je pár myšlenek Jima Freemana o roli a práci copy writera.
  • Texty se jen tak neobjeví mávnutím kouzelného proutku ... zde je detailní popis procesu psaní textů.

Jak to funguje:

  • Pokud mají být výsledné texty jak v angličtině, tak v češtině, osvědčilo se nám je nejdříve zpracovat anglicky a teprve pak přeložit do češtiny. Angličtina je obvykle rychlejší a ostřejší v přístupu ke klientovi, takže text pak snadno zjemníme pro českého čtenáře.
  • Jako základ můžeme využít dosavadní texty, brožury, návody k výrobkům, technické speficikace apod. nebo (pokud jde o zcela nové téma), osobní poznámky klienta nebo rozhovor s ním.

Kolik to stojí:

Na reklamních a marketingových textech pracujeme za hodinovou sazbu 500 Kč / hodinu.

Pusťme se do toho!

Kontaktujte nás!

www.preklady-korektury-webdesign.cz
www.translation-proofreading-webdesign.com
© 2008 Michaela Freeman
Firma Michaela Freeman, IČ: 672 64 824, DIČ: CZ7551240191
Sídlo firmy: Pod Dálnicí 1238/11, 141 00 Praha 4