Translations Proofreading Webdesign - English version
Firma Michaela Freeman
Překlady z a do angličtiny Korektury anglických textů rodilým mluvčím Tvorba textů v češtině a angličtině Webdesign - tvorba webstránek
  Překlady-korektury-webdesign.cz - domovská stránka Kontakt Ceník překladů, korektur a webdesignu Jim Freeman CV
Naše služby

Ceník překladů, korektur, copywritingu a webdesignu

Ceny se vždy odvíjejí od typu a náročnosti projektu. Všude tam, kde lze cenu standardizovat ji uvádíme. Máte-li zájem o přesnou kalkulaci, prosíme, kontaktujte nás. U práce na textech a fotografiích můžete rovnou přiložit vzorek.

Překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny

Cena za normostranu (1800 znaků včetně mezer)

Překlady bez korektury

Bežné překlady dokumentů z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny, kdy pouze potřebujete znát informace v nich obsažené, ale nejde vám o stylistiku (studijní materiály, interní dokumenty, korespondence s přáteli apod.).
V případech překladů do angličtiny tento typ překladu děláme jen zcela výjimečně a vše prochází editací rodilým mluvčím. U češtiny se očekává, že si případnou korekturu/úpravy zajistí zákazník na své straně.

300,- Kč / NS

Překlady s editací rodilým mluvčím

Tento typ překladu považujeme za nutnost pro veškeré texty, které "jdou ven" - dokumenty pro klienty, na web, popisy výrobků atd.

Překlady čeština > angličtina - běžné texty s následnou editací rodilým mluvčím angličiny

Překlady angličtina > čeština - běžné s následnou editací českým korektorem

Do ČJ 380,- Kč / NS

Do AJ 450,- Kč/ NS

Speciální a odborné překlady do angličtiny (vždy pouze s editací rodilým mluvčím)

Využíváme výjimečné příležitosti přímé spolupráce překladatele a rodilého editora. Právnické, medicínské nebo jiné odborné texty, literární práce, reklamní texty vyžadující tvůrčí přístup atd.

650,- Kč / NS
případně
500 Kč. / hod

 

Redakční práce a korektury rodilým mluvčím v angličtině, češtině nebo slovenštině

Cena za normostranu (1800 znaků vč. mezer)

Korektura opravuje překlepy nebo chyby, nikoli stylistiku textu. Předpokládá se, že text je plynulý a gramaticky v zásadě správně, až na výjimečné chyby nebo nepřesnosti, na které je třeba "další pár očí," protože autor sám je snadno přehlédne.

Korektury anglických textů psaných anglickým rodilým mluvčím

Korektury českých textů psané českým rodilým mluvčím

Korektury slovenských textů psaných slovenským rodilým mluvčím

100,- Kč / NS

80,- Kč / NS

80,- Kč / NS

Editor provádí úpravu dodaných přeložených textů tak, aby text zněl přirozeně rodilému mluvčímu. Opravuje překlepy, gramatiku, slovosled i větnou strukturu, dle potřeby také formátování textu (nadpisy, odrážky místo dlouhých odstavců apod.).

Editace textů anglickým rodilým mluvčím (vždy, jedná-li se o překlady do angličtiny a texty, jejichž autor není rodilým mluvčím angličtiny)

Editace textů přeložených do češtiny nebo slovenštiny

150,- Kč / NS

120,- Kč / NS

Redakční zpracování dodaných podkladů

Z dodaných podkladů a poznámek vytvoříme dobře strukturovaný souvislý text. Na základě požadavků klienta vybereme podstatné informace, upravíme a zformátujeme text do požadované délky. Nutná je finální korektura buď námi nebo klientem.

300,- Kč / NS

Tvorba textů v angličtině a češtině - Copywriting a Ghostwriting

Copywriting - tvorba reklamních a propagačních textů

V této oblasti platí stoprocentně, že méně je více. Zpracování krátkého, ale úderného textu, který Vám pomůže vydělávat, je časově náročné a vyžaduje intenzivní spolupráci s klientem. Není pro nás problém vytvořit anglický text z českých podkladů a obráceně, píšeme česky i anglicky. Copywriting z českých podkladů do anglického výstupu v současnosti představuje většinu naší práce, protože zde využíváme překladatelské, spisovatelské a editorské schopnosti i možnost pířmé spolupráce s rodilým mluvčím angličtiny.

500,- Kč / hod. přípravné práce

1.000,- Kč / hod. tvůrčí práce

Ghostwriting - psaní článků, prezentací nebo i knih na zakázku

Z dodaných informací či zdrojů, rozhovoru a nastudování tématu vytvoříme text na Vámi zvolené téma. Ideální služby pro ty, kteří mají co sdělit, ale nemají čas nebo talent na vypilování textů.

cena dohodou

Tvorba webstránek, grafické práce a konzultace

Web design

Vzhledem k vytíženosti omezujeme naše webové práce na přípravu obsahu webu, který pak implementuje klientem vybraný designer. U malých jednodušších projektů umíme zařídit kompletní škálu prací (texty, úpravy fotografií, grafické elementy, pomoc s nastavením atd.), ale využíváme klientem zvolený systém pro design a správu webu (Squarespace, Wordpress apod.).
Přibližné rozpočty najdete zde: tvorba webstránek

500,- Kč / hod.

Můžeme Vám pomoci? Neváhejte nás kontaktovat.

  • Prvotní analýza projektu nebo existujícího materiálu zdarma.
  • Osobní přístup a přímá spolupráce samozřejmostí.
  • Flexibilní služby v češtině nebo angličtině dle Vašich potřeb.

 

www.preklady-korektury-webdesign.cz
www.translation-proofreading-webdesign.com
© 2008 Michaela Freeman
Firma Michaela Freeman, IČ: 672 64 824, DIČ: CZ7551240191
Sídlo firmy: Pod Dálnicí 1238/11, 141 00 Praha 4